• دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات Emerald
  دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات Emerald

 • دسترسی آزمایشی به مجلات مجموعه ای از ناشرین علوم پزشکی
  دسترسی آزمایشی به مجلات مجموعه ای از ناشرین علوم پزشکی

 • وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایگاه اطلاعاتی Scopus
  وضعیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پایگاه اطلاعاتی Scopus

 • فهرست 25 درصد برتر مجلات (Q1)
  فهرست 25 درصد برتر مجلات (Q1)

 • فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشی کشور
  نتایج جدید رتبه بندی دانشمندان، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا

 • استادان علیه تقلب

 • چهره های علمی سال را بشناسید

 • دسترسی آزمایشی به مجموعه تصمیم سازی بالینی
  دسترسی آزمایشی به مجموعه تصمیم سازی بالینی

فعالیت ها واحد
 
 علم سنجی
 
فایل های آموزشی

بندرعباس - بلوار امام خمینی - گلشهر شمالی - خیابان دارو پخش - مرکز آموزشی درمانی کودکان

 تلفن تماس:07633666240-2

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved