صفحه اصلی > تماس با ما 

تماس با ما

آدرس: هرمزگان- بندرعباس- بلوار جمهوری اسلامی، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، کد پستی 7919915519

تلفن: 07633337379

فاکس: 07333337192

ایمیل: sci@hums.ac.ir