صفحه اصلی > معرفی  > معرفی مرکز 

علم سنجي حوزه اي ميان رشته اي است که به دليل گستره دامنه خود طيف وسيعي از موضوعات را بررسي کرده و مبحثي پويا و زنده محسوب مي شود که با تمام جنبه هاي کمي علوم و تحقيقات علمي سروکار دارد، به بررسی ویژگی‌های اطلاعات علمی پرداخته و بر مبنای داده‌های معتبر بین‌المللی تولیدات علمی کشورها، سازمان‌ها و افراد را مورد مطالعه، ارزیابی و مقایسه قرار می‌دهد. ارزشيابي کمي فعاليتهاي علمي که از عوامل مهم توسعه و پيشرفت محسوب مي شود مي تواند کمک بزرگي براي مسئولان و برنامه ريزان باشد تا بتوانند بيشترين بهره وري را از منابع مالي و انساني ببرند و در بهبود ساختار اقتصادي اجتماعي کشور موثر باشند.

مرکز علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با هدف بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه و ارتقای کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه ایجاد شده است.