صفحه اصلی > معرفی  > همکاران مرکز 

همکاران واحد علم‌سنجی

· الهه خسروی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

· معصومه لطیفی

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

· شهین نامدار

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات پزشکی

 

 

ایمیل ارتباطی واحد علم سنجی: sci@hums.ac.ir

شماره تماس: 33337379-076