صفحه اصلی > شبکه‌های اجتماعی علمی 

شبکه های اجتماعی

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی (که عموما" فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند. بازیابی و دسترسی به فعالیت های علمی محقق به نشر اطلاعات کمک می کند. پایگاههای معتبر علمی با هدف دسترس پذیری اطلاعات نیازمند پرداخت هزینه و اشتراک می باشند که نشر اطلاعات را با محدودیت هایی مواجه می سازند، بدین منظور ایجاد پروفایل شخصی مجازی  در شبکه های اجتماعی علمی به عنوان راه حل پیشنهادی در نشر فعالیت های علمی پژوهشگر معرفی میگردد. این پروفایل ها با هدف در دسترس قرار دادن کلیه فعالیت های پژوهشگر ایجاد میگردند.

اهمیت شبکه اجتماعی
شناسایی محققین در حوزه علمی مورد نظر

برقراری ارتباط با محققین در حوزه فعالیت علمی مورد نظر
دنبال کردن سیر علوم مختلف

بالا بردن درصد بازیابی مدارک

دسترس پذیر ساختن مطالعات علمی محققین بدون پرداخت هزینه

بالا بردن میزان استنادات

وسعت بخشیدن به مطالعات علمی در سطح جهانی

افزایش همکاری گروهی در سطح بین المللی

مشاهده فعالیتهای علمی محققین در صفحه پروفایل شخصی

امکان اضافه کردن فایل مدرک

امکان لینک به صفحتان شخصی

چند شبکه اجتماعی معتبر علمی:

https://www.linkedin.com/
http://researchgate.org/

http://academica.org/

https://www.mendeley.com/

 

 

   دانلود : Reseach_networking.pdf           حجم فایل 1617 KB